Current Location >> Alumni >> Community
Community

SJTU North America Alumni Association

Chairman: HE Neng

Secretary General:  CHEN liangjie

Email: khe2006@gmail.com, khe@sjtyfa.org

 

SJTU Germany Alumni Association

Chairman: WANG Peng

Vice Chairman: XU Haiyang, NIU Yan

Secretary General: YU Wenjuan

Council Member: DU Weijie, YANG Angran, CHEN Hengsi, GUO Tengfei

Contact: 004915737974908

Email: sjtuer.de@googlemail.com

 

SJTU France Alumni Association

Chairman: WANG Bin

Secretary General: HUANG Xiaowei

Email: secretariat@sjtu-france.org

 

SJTU Singapore Alumni Association

Chairman: WANG Dagang

Vice Chairman: LI Wei, LIU Daoxian, CHEN Changcheng

Secretary General: WANG Hongshun

Associate Secretary GeneralCHEN Heng, SHI Yu

Council Member: DONG Yan, LIN Youzhen, YANG Jianbing, LIU Zhen, CHEN Chuanyu, XU Xiaoming, BAI Shilin, BAO Shuyin

Email: sgsjtuaa@gmail.com

 

SJTU Japan Alumni Association

Chairman: JIANG Xiaosong

Vice Chairman: WU Jun, GE Zongtao

Secretary General:l DU Yi

Council Member: HU Changhong, YU Wenwei, LIU Shan, CHEN chen. CUI Yongqiang, SHEN Zhirong, LIU Guanhong

Contact: 09085020577(Japan)

Email: director@sjtu-aa.jp (Website: http://sjtu-aa.jp/index.html)


 

Copyright © 2015 Shanghai Jiao Tong University International Student Center

Address: 800 Dongchuan RD. Minhang District, Shanghai, China  Email: isc-support@sjtu.edu.cn